SANAYİ 4.0 ve YATAY ENTEGRASYON

Endüstri 4.0 kavramının ortaya atıldığı ilk günden bu yana ana bileşenlerinden biri de yatay entegrasyondur. İşletmelerde yatay entegrasyon birkaç açıdan ele alınabilir. Bunları incelemeye geçmeden önce genel bir tanımını yapalım, genel anlamda "yatay entegrasyon" ,
Üretim ve planlama süreçlerimizdeki her bir adımın kendi arasında olduğu kadar tedarikçilerimizin de üretim ve planlama süreçlerindeki adımları arasında kesintisiz bir akış sağlamak anlamına gelmekle birlikte müşterilerimizle olan ilişkilerimizin de yapılandırılmasına kadar geçen sürede lojistik hizmetlerini de kontrol altına almak anlamına gelmektedir.

Bu şekilde kurulacak olan bir entegrasyon alt yapısı; hammaddelerimizin tedarik edilmesinden tasarımına, üretimine ve pazarlamasından müşterilerimize ulaştırılmasına kadar her noktayı kapsıyor. Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında yapılacak olan entegrasyonlar ise yeni iş modellerinin geliştirilmesine de olanak tanıyor olacaktır. Özetle yatay entegrasyon ile bütünleşik sistemler kurulabilir.

Bu gelişmeler, yatay entegrasyon kavramına hizmet veren tüm üyelerin, ortaklarıyla ne ölçüde iş birliği yapmaları gerektiğini düşünmeye ve ayrıca, ölçeklenebilir iş platformlarının nasıl oluşturulabileceği ve kullanılabileceği üzerinde düşünmemizi gerektirmektedir. Neden böyle bir entegrasyon yapacağız, ne ölçüde yapılmalıdır ve nasıl yapılacak ne tür bir ortak dil kullanılacak gibi soruları ardı ardına sormak gerekecektir. Bazılarını incelemeye çalışalım.

Günümüzde, iş hayatının dinamizmi içerisinde şirketler pazarlarının dinamik yapısına ve müşterilerinin isteklerinin artması ve sürekli değişkenlik göstermesi üzerine performanslarını arttırmak ve aynı zamanda karlılıklarını istediklerin düzeyde tutabilmek için çeşitli yollar aramaktadırlar. En önemlisi de iş süreçlerini geliştirmek, birbirleri ile olan entegrasyonlarını arttırmak bir standarda sokmak için çok çaba sarf etmektedirler.

Neden;
Tedarik zincirimiz ile yapılacak bir entegrasyon stoklarımızın kontrol altında olmasını sağlayarak maliyetimize katkıda bulunacaktır. Entegrasyon sağlanan Entegrasyon sağlanan işletmeler arasında gerçekleşen tüm hareketlerden doğan maliyetlerin azalacağı kuşkusuzdur. Kurulan daha yakın ilişkiler sonucunda üretim miktarının artması, üretim ve tedarik zinciri yönetim maliyetlerinin azalması İşletmeler arasındaki hareketlerde daha az gecikme, işletmeler arası engellerin azalması, en büyük avantajlardan birsi olacaktır. Tekrarlı işlemler engellenecek yanlış, eksik veya hatalı üretim veya sevkiyatlar maliyete katkıda bulunacaktır. Tedarikçilerimiz dışında lojistik yönetiminde sağlayacağımız entegrasyon zamanında teslimat ve yapılamamasında karşılaşacağımız olası sorunları ortadan kaldıracaktır.
Ayrıca;
Müşterilerimizin, sürekli değişen talepleri karşısında daha hızlı yanıt verebileceksiniz.
Planlı ve düzenli bir üretim planına katkısı ile daha kontrollü maliyetlere ulaşabilir, üretim kapasitesini isteklere zamanında cevap vermek üzere katlanılan ek maliyetlerde azalma sağlanacaktır. Son olarak ve bence en önemlisi de rekabet gücümüzde ve karlılıkta artışlar sağlanması kaçınılmazdır.

Nasıl ve kimlerle;
Tedarik zincirimizin tüm unsurlarıyla entegre müşteri çözümleri ve dış ortaklar ile entegrasyon yapılabilir. Müşterilerimizle bireysel yaklaşımlar sağlayarak ve iş ortakları arasında etkileşim sağlanabilir. Süreçlerimize ve veri akışında müşteriler ve dış̧ ortaklar ile yatay entegrasyonu sağlanabilir. Yine iş ortaklarımızla bilgisayar teknolojileri konusunda benzer alt yapılar kullanılabilir. Entegrasyonu kolaylaştıracak ve bizi hızlandıracaktır.

Artık bilginin akışını her platformda sağlayabileceğimizi düşünebildiğimize göre, gerçek zamanlı bilginin değerlendirilmesini ve aksiyonların anlık değişimini sağlayabiliriz. İşletmelerimizde üretimi, satışı, stok sistemini, bayi ağını birbiriyle konuşabilen bilgi teknoloji alt yapıları ile ilişkilendirmeyi gerçekleştirerek ve bunlarda üretilen verileri anlık olarak değerlendirerek işimize değer katabiliriz.

Temel olarak aslında iş ortaklarımız olan tedarikçilerimiz, lojistik sağlayıcılarımız ve müşterilerimiz arasındaki ilişkiyi bir kültür haline gelmesini sağlamaya çalışarak gerçekleştirdiğimiz “yatay entegrasyon kavramı” gösterdiğimiz çabaların sürdürülebilir olmasını sağlayabiliriz.

Nuri Çıkal / Planet Yazılım